Tổ chức hoạt động ngoại khóa nhằm giúp học sinh Trung học phổ thông ham thích bộ môn Tiếng Anh

Đa dạng hóa tiết giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường THPT bằng hình thức trải nghiệm sáng tạo