Giáo dục tình yêu biển đảo qua hoạt động ngoại khóa Thi vẽ tranh, thuyết trình tranh vẽ và viết bài cảm nhận về tiểu thuyết mini “Đảo chìm”.