Phát triển kỹ năng đánh giá người khác và năng lực tự đánh giá, tự giáo dục của học sinh qua trò chơi “HỘP QUÀ HẠNH PHÚC”

Sử dụng kết hợp phương pháp con kiến, con ong, con nhện trong việc xây dựng tư liệu phục vụ giảng dạy, kiểm tra đánh giá Địa lí THPT

Công đoàn cơ sở với mô hình “mua-bán các sản phẩm làm ra từ gia đình” góp phần tăng thu nhập cho công đoàn viên

Sử dụng những câu chuyện trong quyển sách “Tâm hồn cao thượng” hoặc câu chuyện trong chương trình “Quà tặng cuộc sống” trong giờ sinh hoạt lớp để giáo dục đạo đức học sinh