Khơi gợi sự sáng tạo, bảo tồn và phát triển nghề truyền thống cho học sinh qua tham quan thực tế nghề chỉ xơ dừa

Tổ chức hoạt động ngoại khóa nhằm giúp học sinh Trung học phổ thông ham thích bộ môn Tiếng Anh

Đa dạng hóa tiết giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường THPT bằng hình thức trải nghiệm sáng tạo