Sử dụng Google Drive; Zalo trong việc điều hành, quản lí tổ chuyên môn

Tạo nhóm Zalo kết hợp với Google Drve để chia sẻ, trao đổi thông tin trực tuyến giữa các thành viên trong Tổ Toán

Hệ thống hóa kiến thức môn Địa lí lớp 10 dưới dạng sơ đồ tư duy góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy

Tạo hứng thú học tập môn Hóa học lớp 12 qua liên hệ thực tế để giải thích các hiện tượng trong tự nhiên và cuộc sống