Một vài kinh nghiệm về việc lồng ghép giáo dục tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh trong dạy học Lịch sử, gây hứng thú trong học tập và nâng chất lượng bộ môn

Thiết lập, vận dụng công thức giải nhanh để giải các dạng bài tập lập tỉ lệ số mol chất tham gia phản ứng trong chương trình hoá học trung học phổ thông

Đề xuất phương pháp biên soạn câu hỏi kiểm tra ngữ văn lớp 12 theo hướng tích hợp liên môn góp phần thúc đẩy đổi mới kiểm tra, đánh giá