Lồng ghép giáo dục tư tưởng, đạo đức, lối sống cho học sinh thông qua các mẫu chuyện kể về bác Hồ trong tiết sinh hoạt lớp nhằm nâng cao chất lượng hạnh kiểm lớp chủ nhiệm

Sử dụng sơ đồ tư duy củng cố lí thuyết và rèn luyện kỉ năng giải bài tập chuyên đề nhận biết, tách và tinh chế một số chất vô cơ và hữu cơ