Giáo dục tình yêu biển đảo qua hoạt động ngoại khóa Thi vẽ tranh, thuyết trình tranh vẽ và viết bài cảm nhận về tiểu thuyết mini “Đảo chìm”.

Dạy học phong trào “Đồng Khởi” qua hình thức về nguồn kết hợp với giao lưu, đối thoại