Rèn luyện kĩ năng thuyết trình và kĩ năng độc lập nghiên cứu sáng tạo của học sinh Trung học Phổ Thông qua dạy học trải nghiệm

Biện pháp ngăn chặn tình trạng học sinh đi xe đạp điện không đội mũ bảo hiểm thông qua việc khảo sát và tăng cường hoạt động giám sát