Giúp học sinh trung bình, yếu rèn luyện kĩ năng phân tích, chia nhỏ một số bài toán thường gặp về đường thẳng và mặt phẳng trong hình học giải tích 12

Giải quyết một số khó khăn của học sinh khi học chương II. Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian. Quan hệ song song