Đề xuất phương pháp biên soạn câu hỏi kiểm tra ngữ văn lớp 12 theo hướng tích hợp liên môn góp phần thúc đẩy đổi mới kiểm tra, đánh giá

Một số giải pháp khuyến khích học sinh trung học phổ thông hứng thú và tích cực trong việc chuẩn bị trước bài học môn Ngữ văn