Thiết lập đề cương và kết hợp bộ câu hỏi củng cố kiến thức bài học giúp học sinh vận dụng khi làm bài thi trắc nghiệm môn Địa lí

Sử dụng kết hợp phương pháp con kiến, con ong, con nhện trong việc xây dựng tư liệu phục vụ giảng dạy, kiểm tra đánh giá Địa lí THPT

Hệ thống hóa kiến thức môn Địa lí lớp 10 dưới dạng sơ đồ tư duy góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy